info@panadisplay.com
Estadístiques del mercat del microprocessador

Estadístiques del mercat del microprocessador

Mar 09, 2019

El 1997, al voltant del 55% de totes les CPU venudes al món eren microcontroladors de 8 bits, dels quals més de 2.000 milions es van vendre.


El 2002, menys del 10% de totes les CPU venudes al món eren de 32 o més. De totes les CPU de 32 bits venudes, aproximadament el 2% s’utilitzen en ordinadors personals d’escriptori o portàtil. La majoria dels microprocessadors s'utilitzen en aplicacions de control incrustades, com ara electrodomèstics, automòbils i perifèrics informàtics. En conjunt, el preu mitjà per a un microprocessador, un microcontrolador o un DSP és de poc més de 6 dòlars EUA (equivalent a 8,36 dòlars el 2018).


El 2003 es van fabricar i vendre prop de 44 dòlars EUA (equivalents a 59,93 dòlars en 2018) en milers de milions de microprocessadors. Tot i que gairebé la meitat d’aquests diners es va gastar en CPUs utilitzades en ordinadors personals d’escriptori o portàtils, només comptaven amb un 2% de totes les CPU venudes. El preu ajustat a la qualitat dels microprocessadors portàtils va millorar −25% a −35% per any el 2004–2010, i la taxa de millora es va desaccelerar fins a −15% a −25% per any el 2010-2013.


El 2008 es van fabricar prop de 10 mil milions de CPUs. La majoria de les noves CPU produïdes cada any estan incrustades