info@panadisplay.com
Microarquitectura

Microarquitectura

Mar 09, 2019

En enginyeria informàtica, la microarquitectura, també anomenada organització de l’ordinador i de vegades abreujada com a μarch o uarch, és la forma en què una determinada arquitectura de conjunts d’instruccions (ISA) s’implementa en un processador concret. Es pot implementar una determinada ISA amb diferents microarquitectures; les implementacions poden variar a causa de diferents objectius d’un disseny donat o per canvis en la tecnologia.


L'arquitectura de l’ordinador és la combinació d’arquitectura de microarquitectura i de configuració.