info@panadisplay.com
Conceptes microarquitectònics Elecció de conjunt d'instruccions

Conceptes microarquitectònics Elecció de conjunt d'instruccions

Mar 09, 2019

Els conjunts d’instruccions s'han desplaçat al llarg dels anys, des d’originals molt simples fins a de vegades molt complexos (en diversos aspectes). En els darrers anys, les arquitectures de magatzems de càrrega, els tipus VLIW i EPIC han estat de moda. Les arquitectures que treballen amb el paral·lelisme de dades inclouen SIMD i Vectors. Algunes etiquetes utilitzades per denotar classes d’arquitectures de CPU no són especialment descriptives, especialment pel que fa a l’etiqueta CISC; molts dissenys inicials denotats retroactivament "CISC" són, de fet, molt més senzills que els moderns processadors RISC (en diversos aspectes).


No obstant això, l'elecció de l'arquitectura del conjunt d'instruccions pot afectar en gran mesura la complexitat d'implementar dispositius d'alt rendiment. La destacada estratègia, utilitzada per desenvolupar els primers processadors RISC, era simplificar les instruccions a un mínim de complexitat semàntica individual combinada amb una elevada regularitat i simplicitat de codificació. Aquestes instruccions uniformes van ser fàcilment obtingudes, descodificades i executades de manera transversal i una estratègia senzilla per reduir el nombre de nivells lògics per aconseguir altes freqüències de funcionament; les memòries de memòria cau de la instrucció van compensar la major freqüència de funcionament i la densitat de codi inherentment baixa, mentre que els grans conjunts de registres es van utilitzar per determinar el màxim possible dels accessos de memòria (lenta).