info@panadisplay.com
Llista de projectes de maquinari de codi obert Ambiental

Llista de projectes de maquinari de codi obert Ambiental

Mar 11, 2019

Ou de la qualitat de l'aire: dispositius de plataforma i detecció de contaminació per al seguiment de la qualitat de l'aire a través de fonts ciutadanes

Ecologia de codi obert

Energia renovable

Aerogeneradors

Il·luminació i LED

Làmpades LED - Graffiti no destructiu i pantalles de llum