Casa > Exposició > Contingut

Llista de biblioteques de gràfics 3D API de nivell alt 3D

Mar 14, 2019

També hi ha API de gràfics 3D d'alt nivell que proporcionen funcionalitats addicionals a la part superior de l'API de representació de nivell inferior. Aquestes biblioteques en desenvolupament actiu inclouen:


 • ClanLib

 • Crystal Space

 • HOOPS 3D Graphics System

 • Horde3D

 • Irrlicht Engine

 • Java 3D

 • Java FX

 • JMonkey Engine

 • JT Open de Siemens PLM Software

 • API de gràfics gràfics en 3D (M3G; JSR-184)

 • OGRE

 • OpenGL Performer

 • OpenSceneGraph

 • OpenSG

 • QSDK

 • VTK

Motors basats en JavaScript

Hi ha més interès en l'API d'alt nivell basat en navegadors web per a motors gràfics 3D. Alguns són:


 • Marc fotogràfic

 • Blend4Web

 • CopperLicht

 • O3D

 • StormEngineC

 • Three.js

 • Verge3D

 • X3DOM

 • Motors basats en flash

 • Stage3D a la biblioteca 3D a Flash versió 11 i posteriors

 • Papervision3D i la seva forquilla Away3D per a Flash