Casa > Exposició > Contingut

Linux en sistemes incrustats Ús de la plataforma

Mar 14, 2019

Els avantatges del Linux incrustat sobre els sistemes operatius integrats propietaris inclouen múltiples proveïdors de programari, desenvolupament i suport; sense royalties ni taxes de llicència; un nucli estable; la capacitat de llegir, modificar i redistribuir el codi font. Els desavantatges tècnics inclouen una petjada de memòria relativament gran (nucli i sistema de fitxers arrel); complexitats del mode d’usuari i l’accés a la memòria en mode nucli i un marc complex de controladors de dispositius.