info@panadisplay.com
Unitat de processament de gràfics

Unitat de processament de gràfics

Mar 12, 2019

Una unitat de processament de gràfics (GPU) és un circuit electrònic especialitzat dissenyat per manipular i modificar ràpidament la memòria per accelerar la creació d'imatges en un buffer de fotogrames destinat a la sortida a un dispositiu de visualització. Les GPU s’utilitzen en sistemes incrustats, telèfons mòbils, ordinadors personals, estacions de treball i consoles de jocs. Les GPU modernes són molt eficients a l'hora de manipular gràfics per ordinador i processament d'imatges. La seva estructura altament paral·lela els fa més eficients que les CPU d'ús general per algorismes que processen paral·lelament grans blocs de dades. En una computadora personal, una GPU pot estar present en una targeta de vídeo o incrustada a la placa base. A determinades CPU, s’incrusten a la matriu de la CPU.


El terme GPU s’ha utilitzat almenys des dels anys vuitanta. Va ser popularitzada per Nvidia el 1999, que va comercialitzar la GeForce 256 com "la primera GPU del món". Es va presentar com un "processador de xip únic amb transformadors integrats, il·luminació, configuració / retallada de triangle i motors de representació". Rival ATI Technologies va encunyar el terme "unitat de processament visual" o VPU amb el llançament del Radeon 9700 el 2002.