info@panadisplay.com
Matriu de portes programable per camp

Matriu de portes programable per camp

Mar 11, 2019

Una matriu de portes programable per camp (FPGA) és un circuit integrat dissenyat per ser configurat per un client o un dissenyador després de la fabricació: per tant, el terme "programable per camp". La configuració FPGA s’especifica generalment utilitzant un llenguatge de descripció de maquinari (HDL), similar al que s’utilitza per a un circuit integrat específic de l’aplicació (ASIC). Els diagrames de circuits es van utilitzar prèviament per especificar la configuració, però això és cada vegada més rar a causa de l’adveniment d’eines d’automatització de disseny electrònic.


Un FPGA espartà de Xilinx

Les FPGA contenen una sèrie de blocs lògics programables i una jerarquia d'interconnexions reconfigurables que permeten que els blocs es "connectin juntes", com moltes portes lògiques que es poden connectar en diferents configuracions. Els blocs de lògica es poden configurar per realitzar funcions complexes de combinació, o simplement portes lògiques simples com AND i XOR. A la majoria de FPGA, els blocs lògics també inclouen elements de memòria, que poden ser simples xancletes o blocs de memòria més complets. Moltes FPGA es poden reprogramar per implementar diferents funcions lògiques, permetent una computació reconfigurable flexible tal com es realitza en programes informàtics.