info@panadisplay.com
Sistema operatiu incrustat

Sistema operatiu incrustat

Mar 11, 2019

Un sistema operatiu incrustat és un sistema operatiu per a sistemes informàtics integrats. Aquest tipus de sistema operatiu es dissenya normalment per ser eficient i fiable. L’eficiència dels recursos és a costa de perdre alguna funcionalitat o granularitat que ofereixen els sistemes operatius d’ordinadors més grans, incloses les funcions que no s’utilitzen per a les aplicacions especialitzades que executen. Segons el mètode utilitzat per a la multitasca, aquest tipus de sistema operatiu es considera sovint un sistema operatiu en temps real o RTOS.


El maquinari que executa un sistema operatiu incrustat pot ser molt limitat en recursos com ara RAM i ROM, per tant, el disseny incrustat d'aquests sistemes operatius pot tenir un abast estret adaptat a una aplicació específica per aconseguir l'operació desitjada sota aquestes restriccions. Per tal d'aprofitar millor la potència de processament de la CPU, els desenvolupadors de programari poden escriure codi crític directament en el muntatge. Aquest llenguatge eficient de la màquina pot resultar en guanys de velocitat i determinisme a costa de la portabilitat i el manteniment. Sovint, els sistemes operatius incrustats estan escrits íntegrament en llenguatges més portàtils, com C, però.


Una diferència important entre la majoria dels sistemes operatius integrats i els sistemes operatius d’escriptori és que l’aplicació, inclòs el sistema operatiu, està normalment connectada de forma estàtica a una única imatge executable. A diferència d'un sistema operatiu d'escriptori, el sistema operatiu incrustat no carrega ni executa aplicacions. Això significa que el sistema només pot executar una sola aplicació.