info@panadisplay.com
Control electrònic de la unitat de control

Control electrònic de la unitat de control

Mar 11, 2019


Algunes persones poden desitjar modificar la seva ECU per poder afegir-hi més funcionalitats. La majoria dels ECU en aquests dies, però, vénen equipats amb panys de protecció que impedeixen que els usuaris modifiquin l’ECU. Els bloquejos de protecció es realitzen de manera que, quan s’elimina, activa la responsabilitat de DMCA. Això efectivament fa que es modifiqui l’ECU evitant la protecció il·legal, excepte si es fa sota una excepció [5] a la DMCA.