info@panadisplay.com
Processament de senyal digital Mostreig de senyals

Processament de senyal digital Mostreig de senyals

Mar 11, 2019

Per analitzar i manipular digitalment un senyal analògic, cal digitalitzar-lo amb un convertidor analògic a digital (ADC). [3] El mostreig es realitza normalment en dues etapes, la discretització i la quantització. La discretització significa que el senyal es divideix en intervals de temps iguals, i cada interval està representat per una sola mesura d'amplitud. Quantització significa que cada mesura d'amplitud és aproximada per un valor d'un conjunt finit. Arrodonir els nombres reals a enters és un exemple.


El teorema de mostreig de Nyquist-Shannon estableix que es pot reconstruir exactament un senyal a partir de les seves mostres si la freqüència de mostreig és superior al doble del component de freqüència més alta del senyal. A la pràctica, la freqüència de mostreig sovint és significativament superior a la de la freqüència de Nyquist.


Les anàlisis teòriques i les derivacions de DSP es realitzen típicament en models de senyals de temps discret, sense inexactituds d'amplitud (error de quantificació), "creat" pel procés abstracte de mostreig. Els mètodes numèrics requereixen un senyal quantificat, com els produïts per un ADC. El resultat processat pot ser un espectre de freqüència o un conjunt d’estadístiques. Però sovint es tracta d’una altra senyal quantificada que es converteix de nou en forma analògica per un convertidor digital a analògic (DAC).