info@panadisplay.com
Processament de senyal digital Implementació

Processament de senyal digital Implementació

Mar 11, 2019

Els algorismes DSP es poden executar en ordinadors de propòsit general i processadors de senyals digitals. Els algorismes DSP també s’implementen amb maquinari específic, com ara un circuit integrat específic de l’aplicació (ASIC). Les tecnologies addicionals per al processament de senyals digitals inclouen microprocessadors de propòsit general més potents, matrius de portes programables per camp (FPGAs), controladors de senyal digitals (sobretot per a aplicacions industrials com el control de motor) i processadors de flux.


Per als sistemes que no tenen un requisit de computació en temps real i les dades de senyal (tant d’entrada com de sortida) existeixen en fitxers de dades, el processament es pot fer econòmicament amb un ordinador de propòsit general. Això no és essencialment diferent de cap altre processament de dades, excepte que s’utilitzen les tècniques matemàtiques DSP (com la FFT) i les dades de la mostra s’assumeixen que s’estan mostrant de manera uniforme en temps o espai. Un exemple d’aquesta aplicació és processar fotografies digitals amb programes com Photoshop.


Quan el requisit d'aplicació és en temps real, DSP sovint s'implementa mitjançant processadors o microprocessadors especialitzats o dedicats, de vegades utilitzant diversos processadors o nuclis de processament múltiples. Aquests poden processar dades utilitzant aritmètica de punt fix o punt flotant. Per a aplicacions més exigents es poden utilitzar FPGAs. Per a les aplicacions més exigents o productes de gran volum, els ASIC poden estar dissenyats específicament per a l'aplicació.