info@panadisplay.com
Tendències del coprocessador

Tendències del coprocessador

Mar 14, 2019

Amb el temps, les CPU han tendit a créixer per absorbir la funcionalitat dels coprocessadors més populars. Les FPU ara es consideren una part integral del gasoducte principal dels processadors; Les unitats SIMD van donar l'acceleració multimèdia, assumint el paper de diverses targetes d’acceleració DSP; i fins i tot les GPU s’han integrat a la matriu de la CPU. No obstant això, les unitats especialitzades segueixen sent populars fora de les màquines d'escriptori i de potència addicional i permeten una evolució continuada independentment de les principals línies de productes del processador.