info@panadisplay.com
Coprocessador

Coprocessador

Mar 14, 2019

Un coprocessador és un processador informàtic utilitzat per complementar les funcions del processador primari (la CPU). Les operacions realitzades pel coprocessador poden ser aritmètica de coma flotant, gràfics, processament de senyal, processament de cadenes, criptografia o interfície d’E / S amb dispositius perifèrics. Mitjançant la descàrrega de tasques intensives al processador del processador principal, els coprocessadors poden accelerar el rendiment del sistema. Els coprocessadors permeten personalitzar una línia d’ordinadors, de manera que els clients que no necessiten el rendiment addicional no necessiten pagar-ne.