info@panadisplay.com
Arquitectura de l’ordinador

Arquitectura de l’ordinador

Mar 11, 2019

En enginyeria informàtica, l'arquitectura informàtica és un conjunt de regles i mètodes que descriuen la funcionalitat, l'organització i la implementació de sistemes informàtics. Algunes definicions d’arquitectura el defineixen com a descriure les capacitats i el model de programació d’una computadora, però no una implementació particular. En altres definicions, l'arquitectura de l'ordinador implica el disseny de l'arquitectura del conjunt d'instruccions, el disseny de la microarquitectura, el disseny lògic i la implementació.