info@panadisplay.com
Servidor de comunicacions

Servidor de comunicacions

Mar 11, 2019

Els servidors de comunicacions són sistemes informàtics oberts basats en estàndards que funcionen com a plataforma comuna per a un transportista per a una àmplia gamma d'aplicacions de comunicació i permeten als proveïdors d'equips afegir valor a molts nivells de l'arquitectura del sistema.


Basant-se en estàndards gestionats per la indústria com AdvancedTCA, MicroTCA, Carrier Grade Linux i especificacions del Fòrum de disponibilitat de serveis, els servidors de comunicacions són la plataforma bàsica sobre la qual els proveïdors d'equips construeixen elements d'infraestructura de xarxa per a desplegaments com IP Multimedia Subsystem (IMS), IPTV i banda ampla sense fils (per exemple, WiMAX).


El suport als servidors de comunicacions com a categoria de servidor s'està desenvolupant ràpidament a tota la indústria de les comunicacions. Els organismes d'estàndards, associacions industrials, programes d'aliances de proveïdors, fabricants de maquinari i programari, proveïdors i usuaris de servidors de comunicacions formen part d'un ecosistema de servidor de comunicacions cada vegada més robust.


Independentment de les seves funcions específiques i diferenciades, els servidors de comunicacions tenen els següents atributs: oberts, flexibles, portadors i centrats en les comunicacions.