info@panadisplay.com
Xipset

Xipset

Mar 14, 2019

En un sistema informàtic, un xipset és un conjunt de components electrònics en un circuit integrat conegut com "Sistema de gestió de flux de dades" que gestiona el flux de dades entre el processador, la memòria i els perifèrics. Normalment es troba a la placa base. Els chipsets normalment estan dissenyats per treballar amb una família específica de microprocessadors. Com que controla les comunicacions entre el processador i els dispositius externs, el chipset juga un paper crucial en la determinació del rendiment del sistema.