info@panadisplay.com
Una breu introducció als sensors químics

Una breu introducció als sensors químics

May 13, 2017

Un sensor químic és un dispositiu analític independent que pot proporcionar informació sobre la composició química del seu entorn, és a dir, una fase líquida o gasosa. La informació es proporciona en forma d'un senyal físic mesurable que es correlaciona amb la concentració d'una determinada espècie química (denominada analita). Dos passos principals estan relacionats amb el funcionament d'un sensor químic, és a dir, el reconeixement i la transducció. En el pas del reconeixement, les molècules analítiques interactuen de manera selectiva amb molècules receptores o llocs inclosos en l'estructura de l'element de reconeixement del sensor. En conseqüència, un paràmetre físic característic varia i aquesta variació es denuncia mitjançant un transductor integrat que genera el senyal de sortida. Un sensor químic basat en el material de reconeixement de naturalesa biològica és un biosensor. No obstant això, atès que els materials biomimètics sintètics van a substituir fins a cert punt els biomaterials de reconeixement, una clara distinció entre un biosensor i un sensor químic estàndard és superflu. Els materials biomimètics típics utilitzats en el desenvolupament del sensor són polímers i aptamers impresos molecularment.